Tema Nr. 4 Nauji tikslai geresnėms vertybėms

  • Teikti žinių perdavimą ir informaciją bei kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją turizmo, sporto, kultūros turizmo, kultūros sektoriuose ir laisvalaikio srityse, glaudžiai bendradarbiaujant su aukštojo mokslo sektoriumi Bosnijoje ir Hercegovinoje, Europoje ir už jos ribų;
  • Teikti į efektyvumą orientuotą paramą kultūros institucijoms vietos ir nacionaliniu lygmeniu per Europos, regioninius ir Bosnijos ir Hercegovinos projektus, užtikrinančius sinergiją, kuri stiprina ir vysto šias organizacijas ;
  • Remti metodus ir procesus gerinančius Bosnijos ir Hercegovinos kultūros ir gamtos paveldą išsaugojimą;
  • Prisidėti prie bendro Bosnijos ir Hercegovinos įvaizdžio gerinimo panaudojant visus turimus išteklius ir esminius komponentus kultūriniam turizmui plėtoti.

Sarajevo Meeting of Cultures archyvai

Sarajevo Meeting of Cultures archives