Tema Nr. 4 Projekto apimties valdymas

Projekto apimties valdymas yra projekto planavimo proceso dalis. Ji veikia kaip projekto žemėlapis, nes joje pateikiama tyrimais pagrįsta dokumentacija apie visus parametrus, reikalingus sėkmingai užbaigti projektą. Projekto apimtyje nurodoma, kas įtraukta į projektą (taip pat kokie ištekliai, laikas ir personalas bus skirti), padedantys projekto vadovui išvengti brangių neatitikimų ar konfliktų su suinteresuotosiomis šalimis, kurie gali kilti įgyvendinant projektą. Be to, joje pateikiamos procedūros, skirtos projekto rezultatams patikrinti ir patvirtinti. Projekto apimtis padeda išteklių ir laiko aspektais kokybiškai  nukreipti sprendimų priėmimo procesą. Į ją įeina:

  • Projekto tikslai ir uždaviniai;
  • Produktų specifikacijos, taip pat veikla ir išteklių paskirstymas, reikalingas efektyviai ir kokybiškai pasiekti tikslus;
  • Tvarkaraščiai ir terminai;
  • Žmogiškųjų išteklių delegavimas ir atsakomybės;
  • Dokumentavimo, stebėjimo, monitoringo ir vertinimo procesai.

Šaltinis: www.unsplash.com

Pagrindiniai projekto apimties valdymo žingsniai yra:

1.Planavimo apimties valdymas: dokumentas, kuriame pateikiama projekto apimties ataskaita ir numatomi projekto rezultatai bei reikalavimai.

2.Reikalavimų rinkimas: naudojant įvairius tyrimo metodus (pvz., interviu, klausimynus, tikslines grupes ir kt.), suinteresuotųjų šalių lūkesčiai yra dokumentuojami ir tada „paverčiami“ biudžetais ir rezultatais, siekiant nustatyti projekto reikalavimus.

3.Apimties apibrėžimas: projekto rezultatų aprašymas.

4.Darbo paskirstymo struktūros kūrimas: projekto darbas yra suskaidomas ir deleguojamas projekto komandos nariams, nurodant rezultatus, biudžetus ir tvarkaraščius (žr. „Projekto komandos valdymas“).

5.Apimties patvirtinimas: projekto vadovai ir suinteresuotieji subjektai turi patvirtinti projekto apimtį.

6.Apimties kontrolė: projekto vadovas turi reguliariai kontroliuoti projekto apimtį, kad komanda nenukryptų į šalį.

Šaltinis: www.gettyimages.com

cubesproject