Tema Nr. 4 Rinkodaros plano rengimas, trečias etapas

ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS –

RP įgyvendinimas neturėtų būti problemiškas jei planas buvo parengtas kruopščiai ir jei sąlygos išlieka gana stabilios. Prisiminkite, kaip svarbu nustatyti konkrečius, išmatuojamus ir su laiku susijusius tikslus. Konkrečiai apibrėžti tikslai yra labai svarbūs, nes jie leidžia įvertinti jų įgyvendinimą pasirinkus tinkamus matavimus ir standartus.

Tokie matavimai gali būti kiekybiniai (pvz., pasiektų auditorijų ar parduotų bilietų skaičius, lankytojų lankomumo ir gautų pajamų padidėjimas, žiniasklaidos aprėpties mastas, sukurti nauji produktai/paslaugos ir kt.) arba kokybiniai (pvz., apsilankymo patirties kokybė, auditorijos pasitenkinimo lygis, požiūrio pokyčių laipsnis ir kt.). Kultūros sektoriuje abu matavimai yra vienodai svarbūs.

Tačiau kokybinis vertinimas yra sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau išteklių ir laiko, nes tam reikalingi kokybiniai metodai ir ilgalaikis lankytojų stebėjimas (siekiant nustatyti, pavyzdžiui, poveikį jų psichikai, intelektinei ar estetinei raidai).

Standartai, kuriuos galima naudoti vertinimo tikslais, yra- palyginamieji istoriniai standartai, lyginamosios analizės standartai arba reguliavimo institucijų nustatyti standartai.

Tam, kad būtų galima pateikti grįžtamąjį ryšį apie plano efektyvumą ir leisti jį laiku peržiūrėti, jei rezultatai neatitinka lūkesčių, į RP turi būti reguliariai įtraukiami konkretūs vertinimo matavimai.

Galiausiai, kadangi organizacija veikia greitai besikeičiančioje, dažnai nenumatytoje aplinkoje, taip pat reikia imtis nenumatytų atvejų planavimo, siūlant alternatyvius veiksmų būdus.

Šaltinis: Burak, www.pexels.com

Tikimės, kad jums patiko šis modulis! Dabar turėtumėte peržvelgti, kas yra rinkodara ir kaip ji taikoma kultūros srityje. Jei norite pasitikrinti savo žinias ir praktiškai pasinaudoti kai kuriais rinkodaros aspektais, nedvejodami atlikite veiklas kitose skaidrėse. Taip pat puikus vadovas ir įrankių rinkinys, padėsiantis pradėti kurti savo kultūros iniciatyvos ar organizacijos rinkodaros planą, yra Britų Tarybos „Auditorijos vystymo įrankių rinkinys“.

cubesproject