Tema Nr. 4 Simetriški ryšiai

Kuriant tinklą svarbu atsižvelgti į jo veikimo principus. Tinklas veikia tik tuomet, kai visi jo nariai gauna naudą. Pavojinga išnaudoti kontaktus niekuo neprisidedant patiems. Taigi, žmonės, bandantys oportunistiškai panaudoti savo tinkle esančius ryšius be apibusės naudos, yra pasmerkti žlugti. Ši perspektyva keičia požiūrį į tinklaveiką – pagrindiniu tikslu tampa bendradarbiavimas, siekiant abipusiškai naudingos situacijos ir nesiorientuojant tik į individualius tikslus.

Tinkle, kuriame dominuoja pastangos atsižvelgti į kitų poreikius ne vien tik siekiant patenkinti savuosius), vyrauja visiškai kitokia logika. Abi sandorio pusės susiduria su neapibrėžtumu. Šis abipusis neužtikrintumas kuria pasitikėjimą ir bendrumo jausmą tinkle. Rinka remiasi ne anoniminių transakcijų logika. Taigi, tinklams (o ne formaliems santykiams rinkoje) yra teikiama pirmenybė, kadangi jie apima daugiau socialinių kontaktų, čia yra mažiau konkurencijos ir daugiau bendradarbiavimo, yra skatinamas abipusis įsipareigojimas ir informacijos mainai. 

Source: Miguel Bruna on Unsplash

cubesproject