Tema Nr. 4 Suinteresuotosios šalys

Suinteresuotosios šalys yra tie, kas domisi projekto rezultatais, kam pastarieji daro įtaką bei kas investuoja į projektą. Todėl jų indėlis gali tiesiogiai paveikti projekto rezultatus.

Suinteresuotosios šalys paprastai yra:

  • Klientai: vidiniai ar išoriniai projekto produkto ar paslaugos vartotojai
  • Projekto vadovas: žmogus atsakingas už projektą
  • Projekto komandos nariai: komanda, atsakinga už projekto įgyvendinimą, vadovaujama projekto vadovo
  • Projekto rėmėjas: projekto finansininkas
  • Valdymo komitetas: patariamoji grupė, teikianti pagrindinių sprendimų gaires. Ji apima rėmėją, vadovus ir kitas pagrindinius organizacijos suinteresuotąsias šalis.
  • Vadovai: Pagrindinė projektą įgyvendinančios organizacijos administracija
  • Išteklių valdytojai: valdytojai, kurie kontroliuoja išteklius, reikalingus projektui vykdyti
  • Priklausomai nuo projekto, suinteresuotąsias šalis gali apimti: pardavėjus/tiekėjus, rangovus, savininkus, valstybines įstaigas, žiniasklaidos priemones, netgi visuomenę

Identifikuokite suinteresuotąsias šalis. Kas jos?

Sužinokite daugiau apie suinteresuotųjų šalių įsitraukimo svarbą.

Šaltinis: www.gettyimages.com