Tema Nr. 4 Tikslinių grupių pasirinkimas

Kitas žingsnis yra pasirinkti perspektyvius rinkos segmentus – tikslines grupes, kurios leistų pasiekti organizacijos tikslus. Organizacija bandys patenkinti jų poreikius ir lūkesčius, norėdama paskatinti palaikyti organizacijos tikslus. Organizacija gali pasirinkti daugiau nei vieną tikslinę grupę, atsižvelgdama į:

  • Organizacijos strategiją ir užsibrėžtus tikslus
  • Tikslinių grupių savybes, dydį, finansinius pajėgumus, patrauklumą (atsižvelgiant į organizacijos tikslus)
  • Organizacijos turimus darbuotojus ir išteklius
  • Organizacijos stiprybes ir konkurencinius pranašumus, palyginti su a) tikslinių grupių poreikiais, b) konkurencija

Suprantama, kad kiekviena tikslinė grupė reikalauja skirtingos rinkodaros strategijos – metodas „vienas dydis tinka visiemsnetaikomas, nes negalima parduoti visų dalykų visiems žmonėms.

Šaltinis: icon0.com www.pexels.com

cubesproject