Tema Nr. 4 Tikslų ir veiklos rodiklių apibrėžimas

Projekto tikslai yra tai, ką norite pasiekti projektu. Vykdant projekto valdymą yra nepaprastai svarbu aiškiai apibrėžti projekto tikslus, nes jie tiesiogiai paveiks kiekvieną projekto gyvavimo ciklo sprendimą. Projekto tikslai turi būti išmatuojami, įvertinami ir juose turi būti pagrindiniai veiklos rodikliai, kurie bus naudojami vertinant projekto sėkmę. Šie rodikliai dažnai apima tokias sritis, kaip biudžetas, kokybė ir trukmė.

Šeši projekto tikslų tipai.

Kaip rašyti efektyvius projekto tikslus kiekvieną kartą.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

cubesproject