Tema Nr. 5 Pozicionavimas

Pozicionavimas atspindi organizacijos prekės ženklo ir (arba) produktų-paslaugų reklamą tikslinėms grupėms būdais, kurie labiausiai patinka šioms tikslinėms grupėms. Pozicionavimu siekiama atskirti organizaciją ir jos produktus nuo konkurentų ir pateikti juos kaip geriausią įmanomą pasirinkimą tikslinėms grupėms. Atitinkamai, pozicionavimo procese organizacija turi išanalizuoti ir palyginti:

  • kas tikrai rūpi tikslinėms grupėms;
  • ką siūlo konkurentai;
  • kurie yra organizacijos skiriamieji atributai, produktai ar paslaugos, kokią vertę jie kuria ir kaip tai atitinka pačios tikslinės grupės interesus ir vertybes.

Remiantis šia analize, organizacija gali pozicionuoti ir komunikuoti savo prekės ženklą, produktus ir paslaugas teigiamai ( organizacija/produktas daro ar kas yra) arba neigiamai (ko organizacija/produktas nedaro ar kas nėra). Sėkmingą pozicionavimą sunku pasiekti, tačiau, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir svyravimus, pozicijas reikia nuolat vertinti ir atitinkamai taisyti.

Kai kurios kultūros sektoriuje naudojamos pozicionavimo strategijos yra (Kotler ir Scheff, 1997: 117-118):

  • Pozicija pagal specifines produkto savybes: pvz. pristatoma Vienos operetė, Partenono skulptūros, Pergamono šventykla, „Mona Liza” ir kt.
  • Pozicija dėl privalumų, problemos sprendimo ar poreikių: pvz. patirtis, kurią auditorija gauna lankydama muziejų ar meną
  • Pozicionavimas kaip numeris vienas: pvz. „seniausias“, „didžiausias“, „garsiausias“, „didžiausias“ ir kt.

Šaltinis: Kyle Head, www.unsplash.com

cubesproject