Tema Nr. 5 Rizikos, kaštų ir terminų numatymas

Rizikos, kaštų ir terminų valdymo svarba gali labai skirtis, atsižvelgiant į projekto pobūdį ir kontekstą, kuriame jis bus vykdomas. Rizikos, kaštų ir terminų prognozavimas daugiausia atliekamas projekto pradžioje. Tačiau prognozavimo veikla ir toliau vykdoma viso projekto vykdymo metu, kad, esant poreikiui, būtų galima koreguoti trajektoriją.

Kaštų įvertinimas

Projektas ir jo biudžetas yra tarpusavyje susiję. Taigi svarbu sudaryti preliminarų biudžetą, nustatomą sudedant visas pajamas (tokias kaip projekto investicijų grąža ar viešosios dotacijos) ir išlaidas, patirtas vykdant projektą, tiek materialines, tiek žmogiškąsias išlaidas. Žr. keletą pavyzdžių.

Yra dvi pagrindinės biudžeto viršijimo priežastys: blogas išlaidų valdymas arba pradiniai apskaičiavimai, kurių nepavyko išlaikyti. Todėl būtina visą projekto vykdymo laiką nuolat atnaujinti faktinį biudžetą, kad jis būtų lyginamas su laikinuoju biudžetu, kad būtų aiškiai matoma biudžeto finansinė būklė.

Rizikos identifikavimas

Projektų valdyme neįmanoma visiškai išvengti rizikos, todėl, norėdami suvaldyti ją, naudokitės šiais patarimais:

  • Išvardinkite visas rizikas, kurios gali pakenkti projekto vystymui. Svarbi priemonė šiame etape yra SSGG analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)
  • Nustatykite išankstinį svarbių užduočių ar etapų terminą
  • Projekto grafike numatykite laiko tarpą rizikos valdymui ir problemų sprendimui, kad sumažintumėte galimą vėlavimą

Nenumatytų atvejų planas

Nenumatytų atvejų planas apibrėžia žingsnius, jei įvyktų nustatytas rizikos įvykis. Projekto valdymo srityje nenumatytų atvejų planas yra pagrindinis projekto rizikos valdymo plano komponentas. Nenumatytų atvejų planas iš esmės yra „planas B“. Tai yra atsarginis planas, kai kažkas įvyksta kitaip, nei tikėtasi.

Šaltinis: www.istockphoto.com 

Peržiūrėkite reagavimo į situaciją strategijas!