Tema Nr. 5 Tinklaveika – kultūrinės antreprenerystės forma

Kadangi antreprenerystės sąvoka atsirado tik XIX-ame amžiuje, jos savybės dar nėra aiškiai apibrėžtos.  Visuomet buvo pabrėžiamas antreprenerio, kaip inovatoriaus, vaidmuo, o pastaraisiais metais daugiau dėmesio skiriama antreprenerio, kaip tinklo operatoriaus, rolei. Anksčiau į antreprenerius buvo žiūrima kaip į nepriklausomus vienetus, bet aplinkos dinamiškumas ir besikeičiantys ekonominės veiklos modeliai sukūrė antreprenerio – tinklo herojaus – įvaizdį. Kūrybinėse industrijose šie pokyčiai yra matomi ryškiausiai. Čia oficialius verslo santykius keičia neformalūs kontaktai, neracionalūs veiksniai daro įtaką pagrindiniams sprendimams, finansavimo trūkumas lemia sektoriaus veiklos struktūrą, o neapibrėžtumas jaučiamas visur – pradedant paklausa, baigiant darbo užmokesčiais.

Taigi, tinklaveika, kaip verslo veikla, padeda kultūros antrepreneriams gauti reikalingą informaciją, patarimus, socialinę ir finansinę paramą iš tinklo narių bei rasti tinkamus partnerius.

Source: Miguel Bruna on Unsplash.

cubesproject