Tema Nr. 5 Tinklaveikos kaina

Kitas aspektas, į kurį dažnu atveju nėra atsižvelgiama, yra tinklaveikos kaina. Proaktyvi tinklaveika rodo, kad tinklų susikūrimą lemia ne vien tik išoriniai faktoriai. Tam reikia antreprenerio vadovavimo ir nurodymų. Tinklo sukūrimas ir efektyvus veikimas reikalauja laiko ir pastangų. Aktyvi potencialių tinklo narių atranka ir ryšių teikiamos naudos vertinimas turi būti vykdomas nuosekliai. Taigi, tinklai visuomet yra dinamiškoje, tačiau kontroliuojamoje būsenoje.

Proaktyvios pastangos remiasi į kaštus, kurie gali būti suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Tiesiogines išlaidas sudaro informacijos ar paslaugų teikimas tinklo nariams, o netiesiogines išlaidas – pastangos, skirtos tinklo veikimui užtikrinti. Tinklaveikos išlaidų įvertinimas darant ekonominius ir socialinius sprendimus padeda išvengti nuostolių. Naujų tinklo „mazgų“ sukūrimo ir senų išlaikymo kainos įvertinimas leidžia pasverti visas rizikas ir priimti teisingus sprendimus.

cubesproject