Tema Nr. 6 Žmonės

Gana anksti buvo suprasta, kad organizacija priklauso ne tik nuo fizinių, bet ir nematerialių elementų, kuriuos skleidžia žmonės kuriantys organizaciją ir bendraujantys su klientais. Atitinkamai, rinkodaros rinkinio kintamasis Žmonės, be kitų dalykų, apima klientų aptarnavimą, pardavimus ir aptarnavimą po prekės ar paslaugos pardavimo, ryšius tarp darbuotojų ir klientų bei bendravimo kokybę. Žmonės susiję su visais organizacijos aspektais, kai organizacijos darbuotojai palaiko ryšius su esamais ir potencialiais klientais, tokiais kaip lankytojus pasitinkantys darbuotojai ir kasų darbuotojai; rinkodaros, mokslo ar meno personalas; kiemsargiai, pagalbinių tarnybų darbuotojai ir apsaugos darbuotojai. Todėl šis rinkodaros kintamasis priklauso nuo organizacijos žmogiškųjų išteklių politikos, apibrėžiančios darbuotojų įdarbinimą, motyvaciją ir mokymą.

Daugumoje kultūros produkto ar prekės patirties modelių yra „socialinis“ veiksnys, susijęs su apsilankymo kultūros organizacijoje socialinio aspekto kokybe. Tiesiog pagalvokite apie nuostabioje aplinkoje esančią kultūros organizaciją ir unikalius kultūros produktus, kurių atmosferą lankytojams gadina nemandagus ir nekvalifikuotas personalas.

Source: Anna Shvets, www.pexels.com

cubesproject