Tema Nr. 7 Projekto pirkimų valdymas

Projekto pirkimų valdymas apima procesus, kurie apima projektui reikalingų produktų ar paslaugų įsigijimą iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių ar įrangos, neviršijant turimo biudžeto. Pirkimų valdymas tampa būtinas, kai projekto reikalavimų neįmanoma įvykdyti su projekto komandos ar organizacijos ištekliais. Pirkimai užtikrina, kad viskas, ko reikia projektui įgyvendinti, bus prieinama.

Pirkimai dar vadinami susitarimais. Susitarimai gali sudaryti šių rūšių: sutartys, pirkimo užsakymai, susitarimo memorandumai ir vidiniai paslaugų lygio susitarimai. Pirkimai yra teisėti, privalomi dokumentai, kuriuose pateikiama visa reikalinga informacija apie projekto produktus ir laukiamus rezultatus. Projekto vadovas neprivalo būti ekspertas, kad galėtų dalyvauti sutartyse, tačiau šios srities žinojimas padeda.

Pirkimų valdymas taip pat apima nustatytų sutarčių stebėjimą ir kontrolę.

Šaltinis: www.unsplash.com

cubesproject