Xwhy / Supratimo agentūra (Lietuva) - Projekto koordinatorius

Naudodama humanitarinių mokslų metodus, agentūros komanda atlieka kokybinius tyrimus ir konsultuoja įmones, institucijas bei organizacijas darnaus vystymosi, elgesio pokyčio, infrastruktūros įveiklinimo ir duomenų įprasminimo klausimais. Atsižvelgiant į vykdomų projektų pobūdį, agentūra nuolat bendradarbiauja tarpdisciplininių partnerių tinklu. Tai leidžia pateikti atsakymus skirtingų sričių klientams, veikiantiems dalijimosi ekonomikos, transporto ir judumo, teritorijų planavimo, politikos kūrimo, socialinio verslo, bendruomenių, kultūros ir kt. sektoriuose. Agentūra padeda kurti naujus ar tobulinti esamus produktus ir paslaugas, patekti į naujas rinkas, kurti vertę suinteresuotosioms šalims, diegti inovacijas ir tvariai augti.

Galite sužinoti daugiau apsilankę:

cubesproject