Assembly of European Regions (Franța)

Adunarea Regiunilor Europene (AER) este cea mai mare organizație independentă interregională din Europa largă, cu 150 de autorități regionale din 32 de țări ca membri. AER a fost înființată în 1985 și este un forum pentru politicienii regionali să se angajeze în cooperarea interregională și să-și exprime interesele regionale la nivel european, recunoscându-l ca un actor-cheie pe scena europeană și beneficiind de relații privilegiate cu marile instituții și agenții europene. AER se bazează pe o rețea activă și dedicată de factori de decizie, experți din statele membre, guvernele regionale și ONG-uri și este activă și în diverse parteneriate și organizații interregionale.

Puteți afla mai multe la:

cubesproject