Modul 1 Introducere în Competența Culturală

Last updated: iulie 21, 2021

Obiective de Învățare

  • Utilizarea diferitelor metode și instrumente educaționale
  • Abordări moderne privind dobândirea CC
  • Sprijinul/ întărirea diferitelor grupuri sociale
  • Dezvoltarea abilităților legate de cultură
  • Consolidarea importanței comunicării interculturale

Instrumente metodologice

  • Învățământ la distanță
  • Exerciții de autoevaluare
  • Material audiovizual
  • Învățare activă
  • Conținut interactiv

Source: www.unsplash.com

cubesproject