Despre

Proiectul Cubes iși propune să proiecteze un program de instruire oferit pe o platformă digitală inclusivă, interactivă și ușor de utilizat pentru a crea și disemina și a ști cum să acționeze, privind administrarea durabilă a resurselor culturale tangibile și necorporale. Deschis și accesibil tuturor, CUBES își propune să împuternicească toate sectoarele societății să dețină și să administreze resursele culturale în moduri sustenabile, vizând atât democrația culturală, cât și sustenabilitatea culturală. CUBES este co-finanțat de Erasmus +, Cooperarea KA2 pentru Inovare și Schimbul de Bune Practici, Parteneriate Strategice KA204 pentru Educatia Adultilor.

Scopul Principal

CUBES a apărut din nevoia de a implica și împuternicii diferite clase în guvernarea culturii, care este mult sub-dezvoltată; un motiv pentru acest lucru este lipsa de informare, care ar permite implicarea mult mai activa a membrilor comunitatii locale în administrarea durabilă a patrimoniului si resurselor culturale. Acest tip de împuternicire a diferitelor sectoare ale societății ar putea favoriza și mai mult stapânirea bunurilor culturale, permitând treptat administratea patrimoniului cultural într-un cadru durabil.

Contribuţie

Practici deschise și inovatoare într-o eră digital

CUBES promovează metode și pedagogii inovatoare, dezvoltând materiale și instrumente digitale de învățare, precum și acțiuni care susțin utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în formarea adulților și promovează noile tehnologii ca factori de îmbunătățire a politicilor de formare. În plus, CUBES abordează această prioritate, deoarece dezvoltarea digitală flexibilă permite adaptarea ușoară în mai multe contexte și, în multe cazuri, la mai mulți destinatari, îmbunătățind, în acest fel, integrarea digitală în învățare, predare și formare la toate nivelurile și susținând durabilitatea și compatibilitatea cu viitoarele provocări digitale.

Sprijinirea indivizilor în dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază și a competențelor cheie

Această prioritate este legată de conținutul și activitățile CUBES, deoarece persoanele fizice, membrii comunităților și organizațiilor locale vor dobândi abilități și competențe substanțiale pentru propria dezvoltare durabilă a comunității și cunoașterea exploatării eficiente a resurselor culturale.

Valoarea socială și educativă a patrimoniului cultural european, contribuția sa a crea locuri de muncă, creșterea economic

Proiectul se concentrează pe valoarea culturii pentru comunitățile locale și extinderea cunoștințelor pentru participanți și grupuri țintă, referitoare la contribuția resurselor culturale la creșterea locală

cubesproject