Subiectul 1 Ce este Ciclul de Viață al Proiectului?

Un ciclu de viață al proiectului este numărul și seria fazelor prin care trece un proiect de la crearea sa până la finalizarea sa.

Fazele sunt în general consecutive și numărul, forma, structura și conținutul lor sunt identificate și determinate de echipa de management și de monitorizarea nevoilor organizațiilor sau partenerilor implicați, natura proiectului în sine și aria sa specializată de aplicare.

Fazele fiecărui proiect pot fi analizate și identificate prin obiective legate de funcționalitatea sau parțialitatea lor, rezultatele intermediare sau livrabilele proiectului, etapele specifice din sfera generală a activității proiectului, sau bugetul disponibil pentru fiecare fază.

În termeni generali, fiecare fază are o limită de timp, cu un punct de plecare și de sfârșit, precum și o etapă de control.

Fazele unui proiect sunt de obicei finalizate consecutive, dar se pot suprapune în funcție de context și de situația fiecărui proiect. Prin urmare, fazele fiecărui proiect variază ca durată, activități și efort.

 1. Iniţiere
 • Proces: Elaborarea cartei proiectului
 • Realizare: carta proiectului
 • Proces: Elaborarea unei declarații preliminare privind scopul proiectului
 • Realizare: Declarație preliminară privind scopul proiectului
 1. Planificare
 • Proces: Elaborarea unui plan de management de proiect
 • Realizare: Plan de management de proiect
 1. Implementare
 • Proces: Direcționarea și gestionarea implementării proiectului
 • Realizări: Produse livrabile, modificări solicitate, informații despre performanța muncii, cerere de modificare implementată, acțiuni corective, acțiuni preventive, repararea defectelor
 1. Monitorizare
 • Proces: Monitorizarea lucrării proiectului
 • Realizări: Acțiuni corective și preventive recomandate, prognoze, repararea defectelor recomandată, modificări solicitate
 • Proces: Controlul integrat al modificărilor
 • Realizări: Solicitări de modificare aprobate și respinse, acțiuni corective și preventive aprobate, repararea defectelor aprobată și validată, livrabile, actualizări la planul de management de proiect și declarație de scop
 1. Încheiere
 • Proces: Încheierea proiectului
 • Realizări: Produse finale, servicii sau rezultate, proceduri administrative și de încheiere a contractelor, actualizări ale activelor procesului organizațional
cubesproject