Subiectul 1 Ce este Faza de Implementare?

Faza de implementare (sau execuție) este locul în care se aplică lucrarea reală a proiectului și unde majoritatea timpului, bugetului și forței de muncă sunt atrase în proiect. Livrabilele există pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele proiectului.

Implementarea proiectului se referă la managementul resurselor pentru livrarea produselor sau livrabilelor proiectului. Preocuparea majoră este urmărirea planului de proiect și monitorizarea muncii efectuate, asigurându-se astfel livrarea:

  • Conform programului
  • În cadrul liniei bugetare
  • În conformitate cu standardele de calitate

Proiectul se formează în timpul fazei de implementare. Această fază implică dezvoltarea rezultatului concret al proiectului. În această fază, proiectul devine vizibil pentru indivizi și entități externe. Faza de implementare este faza de creare a conținutului și, prin urmare, este important să mențineți impulsul. În această fază, echipa de proiect realizează munca definită în planul de proiect și face ajustările necesare de fiecare dată când se schimbă oricare dintre factorii proiectului.

Descoperiți cum puteți realiza o implementare de succes a proiectului folosind metodologia Agile!

cubesproject