Subiectul 1 Ce este Faza de Inițiere?

Ciclul de viață al managementului de proiect al fiecărui proiect începe cu Faza de Inițiere. Faza de inițiere își propune să definească contextul și conceptul proiectului, dezvolte caracteristicile sale de marketing și de afaceri profitabile, și câștige cu succes fondurile pentru a-l implementa. În această fază, managerul de proiect va trebui să dezvolte următoarele sarcini:

  • Efectuarea unui studiu de fezabilitate
  • Crearea unei cărți de proiect
  • Identificarea părților interesate cheie
  • Selectarea instrumentelor de management de proiect

Până la sfârșitul acestei faze și cu îndeplinirea sarcinilor de mai sus, managerul de proiect ar trebui obțină o înțelegere completă asupra contextului, conceptului, scopului, obiectivelor, viziunii, ţintelor, cerințelor și riscurilor proiectului.

cubesproject