Subiectul 1 Ce este Faza de Planificare?

Faza de planificare este o parte esențială a ciclului de viață al proiectului deoarece creează o foaie de parcurs care va fi urmată de echipa de management al proiectului. Faza de planificare prezintă detaliile și definește obiectivele proiectului pentru a îndeplini cerințele definite de organizație.

În faza de planificare, managerii de proiect vor trebui să:

  • Creeze un plan de proiect
  • Dezvolte un plan de resurse
  • Definească obiective și măsuri de performanță
  • Anticipeze riscurile, costurile și termenele limită

Faza de planificare include următoarele sarcini

Un instrument semnificativ pentru contactarea fazei de planificare este Logical Framework Approach (LFA), o metodă utilizată pentru proiectarea unui proiect și sprijinirea planificării proiectului. LFA este dezvoltat pe o masă cu rânduri și coloane care acoperă fiecare aspect de bază al proiectului și demonstrează relația logică dintre componentele tabelului.

LFA acoperă următoarele tipuri de elemente:

  • Obiectivele proiectului (scopul/ obiectivele finale și rezultatele tangibile)
  • Activitățile necesare pentru realizarea acestor obiective
  • Resursele necesare pentru implementărea activităților
  • Ipoteze asupra factorilor externi și interni (riscuri, provocări și oportunități), care pot avea impact asupra proiectului
  • Valori care vor fi utilizate pentru a verifica dacă obiectivele proiectului au fost atinse
cubesproject