Subiectul 1 Ce este Planul de marketing?

După ce am explorat elementele principale de marketing, vom vedea acum cum funcționează toate acestea într-un Plan de Marketing (MP). Acesta este un document care descrie strategia de marketing care va ajuta organizația să își atingă obiectivele. Acesta prezintă tacticile, mijloacele și resursele care trebuiesc aplicate dintr-o perspectivă de marketing pentru a sprijini realizarea cu succes a strategiilor organizației. Prin urmare, MP ar trebui se bazeze pe planul strategic general al organizației și îl completeze, precum și celelalte planuri de afaceri ale organizației. În consecință, în funcție de profunzimea detaliilor necesare, un MP poate face parte din planul general de afaceri sau poate fi un document separat, anexat.

Indiferent de caz, o organizație trebuie să aibă un MP stabilit, să îl revizuiască după cum este necesar și să evalueze conținutul, realizarea și rezultatele sale la intervale regulate de timp. Structura sa urmează pașii principali ai construirii unui plan de afaceri. În mod logic, o organizație ar trebui să aibă un plan de afaceri; prin urmare, unele elemente, cum ar fi declarația de misiune a organizației, obiectivele de afaceri și o analiză generală S.W.O.T. ar trebui să fie deja stabilite și utilizate în MP.

cubesproject