Subiectul 1 Cine cuprinde Piața Culturală?

Primul pas în Marketing este să definiți care este piața dvs. și anume cine sunt publicurile dvs. O organizație culturală are multe tipuri diferite de „public”: vizitatori sau spectatori; membri; voluntari; fondatori; asociați; avocați; suporteri; comunități…. Conform obiectivelor specifice ale unei organizații, aceste grupuri ar trebui să fie mai mult sau mai puțin în contact cu dvs. Procesele de bază ale Marketingului se aplică tuturor membrilor Pieței Culturale, dar, în mod firesc, strategia de marketing și instrumentele utilizate trebuiesc personalizate în funcție de profilul special, de nevoile și de așteptările fiecărui grup. Vom folosi aici termenul „Public” pentru a desemna, în special, vizitatorii și non-vizitatorii unei organizații.

Au fost sugerate multe modalități de clasificare a publicului unei organizații culturale – unele, chiar, sunt specifice genului. O abordare mai generică, dar și incluzivă, a fost sugerată de C. Hoegl, care a subliniat că o organizație culturală trebuie să ia în considerare și neparticipanții (deosebit de important pentru organizațiile non-profit datorită misiunii lor sociale, inclusive!).

Sursa: Hoegl, 1995, p.15. Graph by Maria Kouri

cubesproject