Subiectul 1 Componente fundamentale și elemente necesare

Scrisoare de însoțire

▪Prima impresie a finanțatorului/ sursei de finanțare pentru organizația care solicită finanțare

▪Prima oportunitate de a atrage interesul finanțatorului/ sursei de finanțare

Rezumat executive

Obiectiv: scurtă informare (a cititorului) despre următoarea propunere.

▪Conținut complet, dar concis

▪Conținut sugerat: 1 pagină (maxim)

Declarație de necesitate

▪Obiectiv: convingerea finanțatorului/ sursei de finanțare de existența unei nevoi reale pe care se bazează propunerea și că punerea în aplicare a acestei propuneri este o investiție adecvată și profitabilă.

▪Explicație detaliată a etapelor și pașilor urmați pentru a viza propunerea de finanțare

Metode/ proiectarea programului

▪Plan precis pentru atingerea obiectivelor

▪Detalii și program (cine va face ce și când)

▪Selectarea și formatarea documentelor, care vor fi incluse

▪Evaluarea tuturor documentelor care urmează să fie incluse în propunerea de finanțare.

Tip: Multe organizații folosesc/ angajează un partener extern pentru procesul de evaluare, pentru rezultate mai obiective.

Cea mai importantă parte a unei cereri de finanțare este stabilirea obiectivelor:

-succesul sau eșecul aplicației depinde de aceasta.

-finanțatorul/ sursa de finanțare va judeca dacă obiectivele programului sunt realizabile.

 • Ce înseamnă direcționare S.M.A.R.T.?

-Este o metodă care permite formularea obiectivelor într-un mod clar.

– Are ca scop rezultate mai rapide și imediate.

– Acronimul „SMART” descrie cele mai importante caracteristici ale unui obiectiv și provine din cuvintele:

 • Specific (exact/ specific)
 • Measurable (măsurabil)
 • Achievable (realizabil)
 • Relevant (relevant)
 • Time-bound (încadrat în timp)

Obiective

▪Ce sperați să obțineți/ rezultate specifice?

Tip: Obiective S.M.A.R.T. Obiective, «Obiective inteligente»
Ce sunt acestea? Cum se aplică la o propunere de finanțare?

S.M.A.R.T. Obiective, «Obiective Inteligente»

Scop (goal):

este o declarație generală de intenții, care poate să nu se refere la rezultatele dorite într-un mod clar, detaliat.

Exemplu:

Programul va contribui la reducerea șomajului.

Obiectiv (objective):

se referă la rezultatele dorite într-un mod clar și detaliat. Se potrivește cu scopul general.

Exemplu:

Identificarea acțiunilor individuale care vor contribui la reducerea șomajului.

 Cele mai importante caracteristici a unui obiectiv

 1. Specific
 • Declarațiile generale sunt evitate, de ex. „Programul va contribui la dezvoltarea comunității locale”
 • Obiectivul trebuie să fie legat de un anumit număr, sumă, procent clar.
 • Astfel, finanțatorul/ sursa de finanțare dobândește o imagine clară a așteptărilor organizației, termenele limită pentru implementarea programului și pentru rezultatele exacte, se informează despre unde, cum și de ce.
 1. Measurable (Măsurabil)
 • Fiecare obiectiv trebuie atins într-o perioadă de timp (punct de referință), care conține indicații privind calitatea efortului de făcut.
 • Este practic să puteți înregistra și cuantifica progresul obiectivului, de ex. „Cât de mult trafic ar trebui să obținem din marketingul prin e-mail la sfârșitul lunii viitoare?”
 • – Menționarea datelor statistice, de ex. „De la finalizarea programului, vor fi X (numărul de persoane) care vor găsi un loc de muncă”.
 1. Achievable (Realizabil)
 • Scopul trebuie stabilit în realitate și să nu fie prea ambițios
 • Organizația ia în considerare resursele și capacitățile pe care comunitatea le are la dispoziție.
 • Întrebări utile: „Va fi proiectul finanțat de comunitatea locală?” „Va găsi susținători?”
 1. Relevant
 • Obiectivele trebuie să fie întotdeauna relevante și să nu intre în conflict cu alte obiective și priorități ale organizației, să țină pasul cu planul strategic și misiunea acesteia.
 • Scopul programului ar trebui să acopere întrebări de tip: “De ce ar trebui implementat acest program?” „Ce impact va avea programul asupra comunității locale?”
 1. Time bound (Încadrat în timp)
 • Perioada de timp în care obiectivul va fi finalizat trebuie să fie clar menționată.
 • Ora de începere clară și o dată de încheiere clară (deadlines).
 • Calculul tuturor activităților organizației pentru atingerea obiectivului (publicitate, evenimente etc.) și includerea rezultatelor programelor anterioare cu o temă similară.
 • Înregistrarea acțiunilor care ar putea împiedica atingerea obiectivului

 Tip:

obiectivele trebuie să fie negociabile și flexibile, fără ca acest lucru să însemne că trebuie să fie generale și abstracte. În timpul programului datele se pot schimba și poate fi nevoită redefinirea obiectivelor.

Sustenabilitate/ alte finanțări

Contribuții în natură (de ex. facilități, echipament etc.)

Răspunsuri la întrebări de clarificare cheie “Care este perioada de valabilitate a implementării cooperării? Este limitat sau are obiective pe termen lung?” “Cum intenționați continuați finanțarea proiectului? Este durabil pe termen lung?”

Informații despre organizație Oferiți un scurt istoric al organizației (misiune, servicii etc.)

Tip: Nu presupuneți că persoana care citește propoziția vă cunoaște istoricul.

Buget scurt

 • Cheltuieli preconizate (costuri de personal, costuri directe, costuri administrative sau generale)
 • Venituri preconizate (venituri și orice contribuție suplimentară de ex. donații)

Materiale suplimentare

Finanțatorii/ sursele de finanțare ar putea dori să vadă următoarele:

 • Scrisoare IRS*, ceea ce dovedește că organizația nu are obligații financiare grave
 • lista consiliului de administrație și a asociaților acestora
 • un buget despre situația financiară actuală a organizației
 • un buget pentru anul financiar următor

Colaps final

▪Material liant

▪Verificare/ localizare și evitare a greșelilor

▪Deseori sunt necesare semnarea și ratificarea documentelor de către directorul general sau președintele consiliului de administrație

cubesproject