Subiectul 1 Definiții utile

Cultură

Cultura reprezintă valorile, regulile și tradițiile care influențează modul în care indivizii dintr-un grup gândesc, interacționează, se comportă și percep lumea din jurul lor.

Competență culturală

Cunoscută și sub numele de competență inter-culturală, este capacitatea individului de a interacționa eficient și de a dezvolta relații sănătoase cu oameni din medii culturale diferite printr-o serie de abilități cognitive, emoționale și comportamentale.

Evaluarea culturală

este procesul care duce la dobândirea competenței culturale prin practici de cercetare (ex. chestionare). Ajută persoana să reflecteze la cât de bine se cunoaște pe sine, precum și caracteristicile fiecărei culturi cu care intră în contact.

Inteligență culturală (CQ)

evaluează modul în care oamenii din medii culturale diferite pot lucra împreună susținând că toți oamenii, indiferent de vârstă, au abilități și practici, care îi fac inteligenți din punct de vedere cultural. Dezvoltarea sa duce la reducerea excluziunii sociale și a înțelegerii reciproce.

Sursă: www.pexels.com

Inteligență culturală, “CQ”: tu cât de inteligent cultural ești?

 • Este capacitatea individului de a-și modela comportamentul în așa fel încât să funcționeze eficient și cu respect într-un mediu multicultural.
 • O persoană cu un indice CQ scăzut nu poate procesa informațiile primite de la persoane din medii culturale diferite și comunicarea cu ei este disfuncțională.
 • În schimb, un indice CQ ridicat crește productivitatea individului la locul de muncă și îmbunătățește abilitățile sale de negociere. Din acest motiv, companiile au grijă să ia în considerare dacă angajații -oameni din medii culturale diferite- pot lucra împreună.

 “CQ” se calculează printr-o serie de întrebări legate de:

 – voința omului de a cunoaște diferite culturi,

 – înțelegerea diferențelor culturale cu care intrăm în contact,

 – adaptabilitatea individului,

– comportamentul final față de persoanele cu medii culturale diferite

Inteligență Culturală

Iceberg-ul cultural al lui Edward T. Hall

Paralelismul culturii cu un aisberg:

Dacă cultura unei societăți ar fi fost un aisberg, există câteva aspecte vizibile, deasupra apei, dar există o secțiune mai mare ascunsă sub suprafață.

 • Partea externă sau conștientă a culturii: ceea ce putem vedea, vârful aisbergului, include atitudini și unele credințe.
 • Partea interioară sau subconștientă a culturii: este sub suprafața unei societăți, include unele credințe și valorile și modelele de gândire care guvernează comportamentul nostru.
 • Există diferențe importante între cultura conștientă și cea inconștientă.

Intern

 • IÎnvățat implicit
 • Inconştient
 • Greu de schimbat
 • Cunoștințe subiective

 

versus

Extern

 • Învățat explicit
 • Conştient
 • Schimbare ușoară
 • Cunoștințe obiective

Ce înseamnă Competență Culturală?

 • Capacitatea individului de a interacționa eficient, de a lucra și de a dezvolta relații semnificative cu oameni din medii culturale diferite
 • Dobândirea CC este un proces pe termen lung.

Elementele necesare pentru dobândirea CC sunt:

 • conștientizarea identității culturale,
 • atitudinea pozitivă față de diferențele culturale – acceptarea diversității,
 • cunoașterea diferitelor practici și percepții culturale (ex. diferite istorie, religie, credințe etc.),
 • dezvoltarea abilităților interculturale (beneficii multiple, ex. crearea de relații de încredere și loialitate între oameni din alte culturi).
cubesproject