Subiectul 1 Introducere

Cultura trebuie să fie inclusă activ în procesul de elaborare a politicilor, crearea de programe, plocesele de inovare. Administrația culturală ar trebui mobilizată ca o platformă pentru înțelegerea reciprocă între o varietate de contexte relevante. Doar atunci poate avea loc dezvoltarea durabilă efectivă. 

Cu toate acestea, pentru ca modul cultural de a gândi și de a acționa să fie practic aplicat, metodele trebuie fie întruchipate. Acest capitol va :

❑Introduce metodele de dezvoltare durabilă ca practică de administrare culturală.

❑Oferi tehnologii pentru un proces eficient de aplicare.

Sursa: www.xwhyagency.com  

cubesproject