Subiectul 1 Managementul de Proiect: definiție

Cu rădăcini la începutul secolului al XX-lea, dar dezvoltându-se din anii 1950 inițial în domeniul ingineriei, Managementul de proiect este o disciplină, o disciplină interdependentă, dar și distinctă de Management.

Managementul de proiect implică procesul de gestionare a unei echipe pentru a realiza un proiect în limitele date de domeniu, timp, calitate și buget. Aceasta înseamnă că o echipă de proiect alocă și lucrează cu intrări specifice (buget, uman, materiale, infrastructură, software etc.) asupra obiectivelor stabilite, pentru a oferi rezultate (livrabile tangibile sau intangibile), care îndeplinesc cerințele cantitative și calitative predefinite într-un anumit interval de timp (termene limită).

Astfel, un proiect este un efort temporar care vizează livrarea unui produs, serviciu sau rezultat în limitele date Aceasta este diferența distinctivă între Managementul de proiect și Management: natura temporară a proiectelor contrastează cu procesele semipermanente și repetitive ale rutinei unei organizații, cerând dezvoltarea unor abilități manageriale distincte.

Source: www.unsplash.com

Aceasta nu înseamnă că managementul de proiect nu poate avea loc în cadrul unei organizații. De exemplu, în sectorul cultural, de multe ori găsim proiecte „temporare”, găsim deseori proiecte „temporare”, care sunt gestionate să respecte constrângeri specifice în plus față de rutina obișnuită a organizației culturale: producerea unei piese noi în cooperare cu o altă organizație, gestionarea programelor cultural-educaționale școlare finanțate de un factor interesat extern, etc. Într-adevăr:

  • „Temporar” nu înseamnă neapărat că durata proiectului este scurtă; se referă la longevitatea sa.
  • De asemenea, „temporar” nu se aplică de obicei livrabilelor proiectului, deoarece majoritatea proiectelor au ca obiectiv crearea rezultatelor de durată..
  • Rezultatele proiectului pot fi tangibile sau intangibile, deoarece proiectele pot avea impact social, economic și de mediu care depășesc cu mult proiectele. Acest lucru este valabil mai ales pentru sectorul cultural.
  • Un proiect poate implica un singur sau mai mulți indivizi sau o singură sau mai multe unități organizaționale din diferite organizații.

Source: www.unsplash.com

Prin urmare, un proiect se termină atunci când:

  • obiectivele proiectului au fost atinse
  • obiectivele sale nu vor fi sau nu pot fi îndeplinite
  • necesitatea proiectului nu mai există
  • clientul (consumatorul, sponsorul sau campionul) pune capăt proiectului

Managementul de proiect aplică și integrează o serie de procese, care sunt clasificate în cinci Grupuri de Procese:

1.inițiere

2.planificare

3.executare

4.monitorizare și control

5.închidere

Source: www.unsplash.com

cubesproject