Subiectul 1 Sfaturi pentru redactarea corectă a propunerilor de finanțare

 1. Cercetarea amănunțită
 • Cercetarea și selectarea finanțatorilor/ surselor de finanțare adecvate
 • Selectarea partenerilor care vor compila propunerea de finanțare
 • Cheia succesului: propunerea corectă către finanțatorul/ sursa de finanțare potrivită
 1. Structura propunerii
 • Organizați structura propunerii de finanțare ca o poveste cu un început (declarație de necesitate), mijloc (propunere de planificare/ finanțare) și final (rezultate).
 • Descrierea etapelor următoare cu accent pe gradul de avantaj al acestora și reciprocitatea cooperării.
 1. Comunicarea persuasivă
 • Este important să se sublinieze în mod clar nevoile propunerii în raport cu strategia mai largă a organizației.
 • Partenerul potențial trebuie să se convingă că organizația „solicitată” își va gestiona fondurile în mod responsabil.
 1. Alinierea bugetului și narațiunii propunerii
 • Toate elementele bugetare trebuie să fie corelate cu narațiunea propunerii.
 • Bugetul este adesea primul lucru pe care îl iau în considerare finanțatorii/ sursele de finanțare.

Tip: Menținerea unei relații directe cu finanțatorii/ sursele de finanțare

În multe cazuri este preferată comunicarea personală -de ex. contact prin telefon- în locul unui e-mail impersonal.

Directitudinea în relațiile umane face munca ambelor părți mai ușoară și mai interesantă.

cubesproject