Subiectul 2.4 Performanță și control/ monitorizare

Asigurarea Calității ca instrument pentru Managementul de Proiect de succes pe parcursul întregului proces de proiect. De multe ori se suprapune în timpul fazelor proiectului, urmând indicatori de succes clari planificați ca instrument pentru dezvoltare sau pentru corecții.

Calitatea nu este niciodată un accident; este întotdeauna rezultatul unei intenții de importanță ridicată, a unui efort sincer, a unei direcții inteligente și a unei execuții abile; reprezintă alegerea înțeleaptă a multor alternative.”

William Adelbert Foster

Metoda și aplicarea tehnicilor și metodologia în procesul de asigurare a calității diferă în funcție de nevoile și dimensiunea proiectului sau activităților. Deseori întâlnim termeni care sunt utilizați în procesul de control al organizațiilor și în managementul acestora. În scopul acestui studiu de caz, vom folosi monitorizarea ca instrument pentru calitatea realizării proiectului.

Monitorizarea este observarea și examinarea unei părți a procesului care include o selecție definită și țintită a câmpului de observare, colectarea sistematică și producerea de date și informații în timpul activităților specifice. Monitorizarea începe cu faza de planificare și, în esență, este un element de bază al managementului și se referă la rezultate, consecințe, procese, efecte și setarea întregului proiect.

Monitorizarea se poate face în câteva faze, cu mai multe puncte cheie și subpuncte.

  • Prima fază se numește faza de analiză și redactare, cu alte cuvinte cartografierea proceselor. În această fază, este necesar să creați scheme adecvate (proiecte), să efectuați colectarea descrierilor procedurilor posibile și documentate, și rutine de lucru dobândite existente în organizație.
  • A doua fază implică răspunsul la întrebarea în ce măsură proiectul este orientat către cerințele utilizatorilor finali (cumpărători, fani, public, sponsori, mass-media și public). Acesta va fi, de asemenea, un motiv suplimentar pentru o abordare obligatorie a unei analize precise a acestor cereri. În această privință, aceasta este o fază care se referă la formularea unei măsurători clare a calității și la proiectarea unui ghid simplu pentru toate activitățile importante.
  • A treia fază se numește și fază de îmbunătățire. Este o fază în care se efectuează controale continue ale sistemului de calitate al organizației.
  • A patra fază este faza de evaluare, luare a deciziilor și control intern efectuată de managementul proiectului sau una externă efectuată de o instituție independentă de control.

Titlu: Installation of the Landmark Sarajevo Meeting of Cultures

Sarajevo Meeting of Cultures archives

Titlu: Installation of the Landmark Sarajevo Meeting of Cultures

Sarajevo Meeting of Cultures archives

cubesproject