Subiectul 2 Carta proiectului (Project charter)

Un proiect este ghidat de mai multe documente. Carta proiectului este un document inițial care autorizează în mod oficial existența proiectului și permite managerului de proiect să aplice resursele organizaționale activităților proiectului.

Oferă o descriere la nivel înalt, de obicei scurtă (1-2 pagini) a proiectului, și rezumă principalele puncte ale sferei, conținutului și realizării proiectului (de exemplu. buget, etape, caracteristicile livrabilelor etc.); managerului proiectului; și părțile interesate importante ale proiectului. Într-adevăr, o carte de proiect bine concepută:

 • Oferă o schiță clară a obiectivelor proiectului
 • Descrie scopul proiectului, ipotezele și constrângerile
 • Definește termenul proiectului și bugetul general
 • Atribuie aproximativ roluri și responsabilități
 • Stabilește etapele esențiale pentru evaluare și control

Source: www.gettyimages.com

O carte de proiect poate include următoarele:

 • scopul sau obiectivul proiectului
 • obiectivele măsurabile ale proiectului și criteriile de success
 • cerințe de nivel înalt
 • riscuri înalte
 • rezumatul programului de referință
 • rezumatul bugetului
 • lista părților interesate
 • cerințele de aprobare (adică ce determină succesul, cine decide asupra acestui lucru, cine renunță la proiect)
 • un manager de proiect, responsabilitate și nivel de autoritate atribuit
 • numele și autoritatea sponsorului sau a altei persoane care autorizează carta proiectului

Carta Proiectului (Project Charter)

Scopul proiectului: descrie declarații de nivel înalt care oferă contextul general pentru ceea ce încearcă să realizeze proiectul și care ar trebui să se alinieze obiectivelor de afaceri.
Rezumatul etapelor principale: descrie livrabilele sau evenimentele majore care pot fi identificate ca fiind sau nu finalizate la o dată specificată.
Obiectivele proiectului: descrie declarații de nivel inferior legate de produsele și livrabilele specifice proiectului, măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp.
Rezumatul bugetului: introduceți informațiile bugetare preliminare necesare pentru susținerea proiectului.
Cerințele proiectului: descrie ce caracteristici trebuie să aibă produsele proiectului propus.
Părțile interesate: descrie o persoană, grup sau organizație care poate fi afectată de activitatea sau rezultatul proiectului.
Riscurile proiectului: descrie la un nivel ridicat cele mai semnificative domenii de risc pentru acest proiect.
Cerințele de aprobare: ce constituie succesul proiectului?
Managerul proiectului: descrie responsabilitățile și nivelul ierarhic de autoritate al managerului de proiect.
Sponsorul: cine finanțează proiectul?

Clarificarea, Scopurile și Obiectivele descriu țintele proiectului.

 • Scopurile sunt declarații de nivel înalt care oferă contextul general pentru ceea ce încearcă să realizeze proiectul, și ar trebui să se alinieze obiectivelor de afaceri ale organizației.
 • Obiectivele sunt declarații de nivel inferior care descriu produsele și livrabilele specifice, tangibile ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie bine definite: și anume, Specific, Măsurabil, De atins/ Abordabil, Realistic și încadrat în timp (SMART), pentru a oferi o bază solidă pentru evaluarea gradului de succes al proiectului.

Succesul se măsoară în termeni de producţie, rezultate și beneficii:

 • Producţia unui proiect este livrabilul proiectului.
 • Un rezultat este rezultatul schimbării derivate din utilizarea rezultatului proiectului (livrabil).
 • Un beneficiu este o îmbunătățire măsurabilă față de un rezultat.

S.M.A.R.T. objectives. Graph by Maria Kouri

În cazul în care un proiect este gestionat în limitele unei organizații nu se poate sublinia suficient ca statutul proiectului să nu se opună, dar să susțină misiunea generală a organizației și strategia pe termen lung.

Într-adevăr, o strategie de afaceri poate fi considerată o „umbrelă”, un plan de acțiune pe termen lung care urmărește atingerea unui set de scopuri și obiective organizaționale care va susține în cele din urmă organizația pentru a-și îndeplini misiunea. O carte de proiect este un document de afaceri pentru a întreprinde o gestionare eficientă și efectivă a unui proiect pentru a sprijini atingerea obiectivelor strategice.

cubesproject