Subiectul 2 Cercetarea Publicului

Chiar dacă o organizație culturală are o idee despre profilul și posibila clasificare a publicului său, Marketingul trebuie să depindă de datele reale furnizate de Cercetarea publicului. Acest lucru oferă informații cantitative și calitative prețioase despre vizitatori și non-vizitatori care susțin planificarea strategică a organizației. Unele tipuri de informații colectate de obicei sunt profiluri demografice; frecvențe și obiceiuri de participare; preferințe culturale și de petrecere a timpului liber; motive pentru neparticipare, utilizare a instrumentelor de marketing; evaluarea infrastructurii, a serviciilor și a produselor organizației; și, propuneri de modificare.

Cercetarea publicului necesită resurse mari. Este nevoie de expertiză pentru a realiza, precum și pentru a analiza și a interpreta datele. În ciuda marii sale semnificații, este inutil dacă o organizație nu acționează pe baza rezultatelor pentru a proiecta și actualiza strategii, pentru a evalua și a ajusta produsele și serviciile și pentru a aborda preocupările constitutive. Lipsind mijloace și cunoștințe adecvate, organizațiile culturale fie sar peste cercetările publicului, fie utilizează rapoartele existente, care ar putea să nu ofere organizației datele vitale, specifice cazului, de care are nevoie.

Titlu: Metode de cercetare utilizate de obicei în sectorul cultural. Grafic realizat de Maria Kouri

cubesproject