Subiectul 2 „Cheia” succesului într-un plan de strângere de fonduri

❑Planul pe care se bazează o organizație, în scopul coordonării eforturilor și realizării unui scop economic.

❑Planul de strângere de fonduri este un factor fundamental în realizările de strângere de fonduri

Planul de strângere de fonduri constă din aceste componente de bază:

 

1.Rezumatul, descrierea proiectelor de finanțare

1.Prezentarea generală în structura organizațională

1.Determinarea obiectivelor strategice

1.Elaborarea planului de dezvoltare a proiectului și a bugetului

1.Diseminarea și transmiterea rezultatelor proiectului

 1. Rezumat

Descrierea detaliată a proiectelor finanțate, și, de asemenea, viziunea și obiectivele misiunii organizației

Viziune: definește identitatea organizației. Se referă la direcția și ambiția viitoare a organizației.

Misiune: o descriere exactă a proprietăților organizației.

Image source: https://pixabay.com/

 1. Structură organizaţională
 • Funcția din departamentul organizației care vizează îndeplinirea obiectivului general.
 • Prezentare generală a structurii juridice, administrative și economice a organizației

Resurse Umane: viziune comună, obiectiv comun și scopuri specifice

Încercarea de a gestiona active, structuri și infrastructuri corporale și necorporale 🡪 profit, bună reputație, angajatori mulțumiți

Facilitarea executivilor la anumite competențe ale personalului (clasarea-evitarea luptelor)

 

Tip: În acea parte a planului de strângere de fonduri, „punctele slabe” și „deficiențele” care ar putea împiedica realizarea obiectivelor trebuie identificate și prezentate.

 1. Obiective strategice
 • Rezumatul obiectivelor principale măsurabile ale organizației
 • Analiza planului strategic pentru atingerea obiectivului organizației
 • Metodologia de măsurare a progreselor și realizărilor

Motive pentru investiții

Organizația „dezvăluie” publicului motivul pentru care este necesar procesul de strângere de fonduri și modul în care va fi alocat capitalul acestora

Metode de investiții Referințe despre modul în care va fi alocat capitalul investitorilor pentru atingerea obiectivului principal. Fiecare activitate trebuie separată în obiective individuale și, de asemenea, să evidențieze veniturile și rezultatele

 Propunere de finanțare (S.M.A.R.T.)

Tip: Flexibilitate și adaptare. Un plan activ necesită modificări pentru a combina așteptările proiectului.

 1. Cronogramă și buget
 • Lista capitalelor și costurilor de operare
 • Setting timelines that could include
 • Estimating the amount of fundraising and evaluating the utilisation of resources

Parteneri principali și comunicare prealabilă

 

Termene-limită

 

Date de de întâlnire sau evenimente programate.

 1. Promovare/ Marketing
 • Plan de promovare și publicare despre misiunea și serviciile organizației nu numai la potențialii sponsori, ci și în societate:

 – Detectați grupul țintă
 – Comunicați eficient cu publicul

Fundraising 101: Rueben Mayes at TEDxWSU 2014

6.Baza de strângere de fonduri

Obiectivul organizației ar trebui să fie aliniat cu cel al sponsorului (pentru a limita posibilitatea respingerii proiectului- scopuri comune).

Este necesar să se creeze un plan care să definească termenele limită pentru tranzacțiile financiare.

 

7 elemente cheie pentru o strategie de succes în jurul strângerii de fonduri

1.Angajamentul/ obligația: create partnership based in confidence

2.Cazul de sprijin: plan and funding reasons are briefly expressed

3.Impactul donației în societatea locală

4.Rezultatele numărabile

5.Modalitățile de utilizare a fondurilor: Sponsorul trebuie să știe cum organizația va profita de finanțare și în paralel organizația ar trebui să ia în considerare și să respecte considerațiile sponsorului.

6.Specificarea obiectivului strategic

7.Administrarea/ Supravegherea: sponsorul se așteaptă să obțină recunoaștere și onoare prin donația sa.

 

cubesproject