Subiectul 2 Cinci Etape Cheie ale Ciclului de Viață al Proiectului

Managerii de proiect care doresc să-și înțeleagă procesul și să lucreze în conformitate cu cele mai bune practici sunt deseori îndrumați de standardele de practică a Institutului de Management al Proiectului 

PMI, care prezintă ciclul de viață al managementului de proiect. Ciclul de viață al oricărui proiect poate deveni confuz. Există o mulțime de activități în desfășurare în diferite faze ale unui proiect.

Fazele proiectului alcătuiesc un ciclu de viață al proiectului și, ca atare, fazele sunt adaptate pentru a se potrivi nevoilor proiectului. Conform Ghidului PMBOK®, elementele unui ciclu de viață al proiectului ar trebui să definească:

  • Ce muncă trebuie realizată
  • Ce livrabile trebuiesc generate și revizuite
  • Cine trebuie să se implice
  • Cum se controlează și se aprobă fiecare fază

Conform PMI, “managementul de proiect este aplicarea cunoștințelor, abilităților, instrumentelor și tehnicilor într-o gamă largă de activități pentru a îndeplini cerințele unui anumit proiect.” Există cinci faze ale managementului de proiect iar dacă ciclul de viață oferă o viziune la nivel înalt a proiectului, fazele sunt foaia de parcurs pentru realizarea acestuia.

cubesproject