Subiectul 2 Definiția ODD

ODD-urile sunt structuri de navigație pentru acțiuni de urmat. ODD-urile oferă gateway-uri prin care să vă interpretați impactul pe termen lung.

În 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat „Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”. A fost o chemare pentru lume să schimbe perspectiva și să acționeze în consecință.

Nicio dezvoltare nu poate fi durabilă fără a include cultura. Cultura servește drept catalizator pentru apariția dimensiunilor economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile.

UNESCO este instituția cheie responsabilă pentru recunoașterea culturii în cadrul a 17 ODD. Iată o privire mai profundă asupra tuturor ODD-urilor cu date relevante pentru fiecare.

Fără sărăcie. Încă, aproape jumătate din populația lumii trăiește în sărăcie, iar lipsa de alimente și apă curată ucide mii de oameni în fiecare zi a anului.

Zero foame. Sectorul alimentar și agricol oferă soluții cheie pentru dezvoltare și este esențial pentru eradicarea foametei și a sărăciei.

Stare bună de sănătate și bunăstare.Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele este esențială pentru dezvoltarea durabilă.

Educație de calitate. Obținerea unei educații de calitate este fundamentul îmbunătățirii vieții oamenilor și a dezvoltării durabile.

Egalitatea sexelor. Egalitatea de gen nu este doar un drept fundamental al omului, ci o bază necesară pentru o lume pașnică, prosperă și durabilă.

Apă curată și sanitație. Apa curată și accesibilă pentru toți este o parte esențială a lumii în care vrem să trăim.

Energie accesibilă și curată. Energia este esențială pentru aproape fiecare provocare și oportunitate majoră.

Muncă decentă și creștere economică. Creșterea economică durabilă va cere societăților să creeze condițiile pentru locuri de muncă de calitate.

Industrie, inovație și infrastructură. Investițiile în infrastructură sunt cruciale pentru realizarea dezvoltării durabile.

Inegalități reduse. Pentru a reduce inegalitățile, politicile ar trebui să fie universale în principiu, acordând atenție nevoilor populațiilor dezavantajate și marginalizate.

Orașe și comunități durabile. Trebuie să existe un viitor în care orașele să ofere oportunități tuturor, cu acces la servicii de bază, energie, locuințe, transport și multe altele.

Consum și producție responsabile.

Actiune climatica. Schimbările climatice sunt o provocare globală care afectează pe toată lumea, peste tot.

Viața sub apă. Gestionarea atentă a acestei resurse globale esențiale este o caracteristică cheie a unui viitor durabil.

Viața pe uscat. Gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și inversarea degradării terenurilor, stoparea pierderii biodiversității.

Pace, dreptate și instituții puternice. Accesul la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente și responsabile la toate nivelurile.

Parteneriate. Revitalizați parteneriatul global pentru dezvoltare durabilă.

ODD-urile au capacitatea internă de a lucra în mai multe domenii simultan: societal, organizațional și personal. Prin urmare, realizează un astfel de efect:

-Oferă sens unui proces.

-Se aliniază acțiuni.

-Transformă piețele în ecosisteme.

Știind doar asta ar trebui să fie suficient pentru a găsi ODD-uri care se potrivesc identității dvs. și cresc.

cubesproject