Subiectul 2 Dezvoltați un Plan de Management de Proiect

Planul de management al proiectului este procesul de planificare, definire, organizare, dezvoltare și coordonare a tuturor planurilor subsidiare și apoi integrarea tuturor acestora într-un plan cuprinzător de management al proiectului. Acest plan devine documentul care definește modul în care proiectul va fi implementat și monitorizat. Planul de management al proiectului este unul dintre principalele documente utilizate pentru managementul unui proiect.

Pașii principali ai planului de management de proiect includ:

Ce sarcini trebuiesc îndeplinite pentru a produce fiecare livrabil? Cine va fi responsabil pentru finalizarea acestora? Ce resurse sunt necesare? După estimarea programului, livrabilelor, dependențelor și reperelor, acestea ar trebui adăugate într-o diagramă Gantt.

No project is completely risk-free. What issues can affect a project? Can certain risks be prevented or limited?

A project kick-off meeting is where the whole team is gathered together to establish roles and responsibilities, the logistics of team communication etc.

What is resource allocation in project management? Resource allocation is the process of assigning and scheduling available resources in the most effective and economical manner.

cubesproject