Subiectul 2 Particularitățile networking-ului în context cultural

Există mai multe motive pentru care networking-ul este esențial în contextul cultural. În primul rând, justificarea aplicării teoriei rețelelor la cultură constă în observația că structura rețelei este singura formă de organizare suficient de flexibilă pentru a oferi contextul extern de sprijin pentru procesul cultural de încercare și eroare. În al doilea rând, natura industriilor culturale necesită flexibilitate. Deoarece contractele și condițiile de muncă stabile și fixe sunt rare, capacitatea de a se schimba în funcție de mediu este crucială.

Declinul recent al sprijinului din partea guvernului necesită abilitatea de a utiliza atât resursele monetare, cât și cele nemonetare, mai eficient, de asemenea. Cu alte cuvinte, trecerea de la stabilizarea stabilă a guvernului la o activitate mai antreprenorială pe piețe mai deschise necesită să se acorde o atenție sporită rolului rețelelor.

cubesproject