Subiectul 2 Proiectarea Planului de marketing, Faza 1

MISIUNE – Baza unui Plan de Marketing (MP) este viziunea și declarația misiunii organizației, care descrie aspirațiile și raison d’être a organizației. Misiunea, precum și obiectivele pe termen lung ale organizației trebuie să fie deja definite în etapele inițiale ale planului strategic al unei organizații și să informeze toate celelalte planuri operaționale care urmează (de ex. plan de marketing, plan de resurse umane, planuri de producție etc.). În consecință, misiunea și obiectivele organizației formează baza pe care se dezvoltă MP.

ANALIZA SITUAŢIEI – Pentru a dezvolta etapele următoare ale MP, trebuie să aibă loc o analiză a situației. Aceasta include cercetarea pieței, care se poate concentra pe diferite aspecte importante pentru a ajuta organizația să identifice oportunitățile pieței. Aspectele care pot fi cercetate și analizate includ, printre altele:

  • Produsele, serviciile, ofertele, infrastructura și potențialul bugetar existente ale organizației. Evaluarea mediului intern.
  • Ofertele concurenței, strategiile de marketing, grupurile țintă.
  • Cercetare de piață (participanți & neparticipanți) pentru a permite segmentarea pieței și selectarea ulterioară a grupului țintă.
  • Analiza mediului extern.

Toate datele culese din cercetarea de piață și analiza situației sunt utilizate pentru a proiecta o Analiză S.W.O.T.. Această analiză este un instrument util pentru a vizualiza succint factorii interni și externi care au impact asupra unei organizații. O ajută pe cea din urmă să definească cele mai eficiente modalități de a valorifica Punctele forte, de a aborda Punctele slabe, de a identifica Oportunitățile și de a evita Amenințările, în vederea realizării eficiente a obiectivelor sale. o Analiză S.W.O.T. poate fi realizată fie cu privire la o organizație în ansamblu, fie cu un anumit proiect sau plan de afaceri (precum planul de marketing).

Matricea analizei S.W.O.T.

Printr-o analiză internă realistă, organizațiile își pot stabili Punctele tari și Punctele slabe. Acestea cuprind caracteristicile tangibile și intangibile care sunt avantajoase sau, respectiv, dezavantajoase pentru organizație. În mod similar, o analiză a mediului extern în care funcționează organizația oferă o idee clară asupra factorilor politici, sociali, culturali, educaționali, legali, financiari, tehnologici, de mediu și alți factori care pot crea Oportunități sau Amenințări pentru o organizație culturală. De exemplu, gândiți-vă la undele pe care o creație provocatoare, competitivă le poate crea într-un mediu socio-cultural conservator și la impactul asupra organizației. Pe de altă parte, un factor amenințător poate fi folosit pentru a crea o oportunitate. Luați în considerare doar impactul pandemiei COVID asupra organizațiilor culturale: acestea au fost obligate să-și închidă ușile și să-și suspende funcțiile, dar, pe de altă parte, au exploatat tehnologiile digitale pentru a-și extinde ofertele și publicul, transformând o amenințare într-o oportunitate și o nouă putere (investiție în tehnologii IT).

Titlu: Analiza SWOT pentru o organizație culturală ipotetică. Grafic realizat de Maria Kouri

cubesproject