Subiectul 2 Ședința de închidere și Raportul Final al Proiectului

Ședința de închidere

Ședința de închidere este ultimul eveniment major din ciclul de viață al proiectului și este o oportunitate de a învăța din experiență, de a defini cele mai bune practici, de a celebra rezultatele și de a recunoaște contribuția fiecărei echipe de management de proiect, permițând membrilor echipei să termine în condiții bune, cu posibilitatea de a crea noi sinergii. Se încheie experiența umană a proiectului pentru echipa sa, fără a distruge inteligența colectivă creată în timpul proiectului.

Raportul Final al Proiectului

Raportul final de proiect este inițiat în timpul fazei de încheiere și continuă să fie elaborat până la ședința de închidere, unde echipa de management al proiectului face modificările finale. Raportul conține informații cheie detaliate despre proiect și sintetizează nivelul de satisfacție al proprietarului proiectului. În cele din urmă, analizează rezultatul proiectului, precum și procesul prin care a fost obținut rezultatul. Finalitatea sa este dublă:

  • A se asigura că activitățile de închidere sunt efectuate correct
  • A facilita transferul lecțiilor învățate către ceilalți manageri de proiect și organizație.
cubesproject