Subiectul 2 Studiu de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate este cel care determină dacă proiectul va avea succes în primul rând. Este de obicei prima activitate desfășurată bine înainte de inițierea oricăror alți pași pentru a dezvolta în continuare următoarele sarcini ale proiectului. Este unul dintre cei mai importanți sau chiar cel mai important factor pentru a determina dacă proiectul specific poate fi în cele din urmă planificat și implementat. Studiul de fezabilitate identifică oportunitățile pieței și obiectivele proiectului (în caz că sunt aplicabile), efectuează o cercetare de piață în scopul recunoașterii și evidențierii principalelor sale obiective, descoperă potențiale obstacole și blocaje și oferă soluții alternative. Mai mult, definește variabilele în intervalul de timp, nevoile bugetare, cerințele legale și de forță de muncă, și, prin urmare, determină dacă proiectul este fezabil, dar și profitabil și avantajos pentru organizație.

Urmăriți un exemplu: de ce este important un studiu de fezabilitate!!

Elementele cheie ale unui studiu de fezabilitate includ:

  • Capacitatea tehnică și resursele organizației pentru realizarea proiectului
  • Resursele financiare ale organizației pentru realizarea proiectului și suficiența analizei costuri și beneficii pentru a garanta viitorul cu succes al proiectului
  • Cerințele legale ale proiectului și capacitatea organizației de a se conforma acestora
  • Risсul asociat proiectului și dacă el este profitabil pentru organizație pe baza beneficiilor percepute
  • Fezabilitatea operațională a proiectului în ceea ce privește satisfacerea nevoilor organizației prin rezolvarea problemelor și / sau profitarea oportunităților identificate
  • Cronologia proiectului în termeni de rentabilitate într-un termen rezonabil

 

Citiți mai multe despre elementele cheie ale unui studiu de fezabilitate!

cubesproject