Subiectul 3 Carta Proiectului

Carta proiectului este un document oficial, scurt, care descrie un proiect în totalitate, inclusiv părțile interesate, obiectivele sale și modul în care acestea vor fi realizate. Este un produs livrat utilizat pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului, și, prin urmare, este considerat o parte esențială a planificării proiectului.

Carta proiectului include:

  • Scopul sau ținta proiectului
  • Obiectivele măsurabile ale proiectului și criteriile de succes aferente
  • Cerințe ridicate
  • Riscuri înalte
  • Rezumatul programului de referință
  • Rezumatul bugetului
  • Lista părților interesate
  • Cerințele de aprobare a proiectului (adică ceea ce constituie succesul proiectului, cine decide că proiectul are succes și cine semnează proiectul)
  • Manager de proiect, responsabilitate și nivel de autoritate atribuite
  • Numele și autoritatea sponsorului sau a altei persoane care autorizează carta proiectului

Citiți despre ghidul de utilizare, exemple și șabloane ale unei carte de proiect!

cubesproject