Subiectul 3 Instrumente pentru participare

  • Întâlnire Comunitară

Reunirea oamenilor și a resurselor, luând decizii mai bune, și obținând rezultate mai adecvate, construind un sentiment de comunitate.

  • Atelier de Proiectare

Un atelier care implică comunitatea și alte părți interesate cheie, care este axat pe generarea de idei pentru dezvoltare.

  • Grup Focus

O întâlnire structurată de grup formată din părți interesate. Folosit pentru a testa diferențele, gradele de consens și deliberarea opiniilor între grupuri.

  • Evaluare Participativă

O abordare de participare pentru a obține o înțelegere rapidă și aprofundată a unei comunități, sau a anumitor aspecte ale unei comunități, folosind tehnici vizuale, modele, clasament, discuții, mapping.

  • Jocuri de Proiectare

Un mod extrem de vizual de a permite oamenilor să exploreze diverse opțiuni prin metode interactive de joc.

cubesproject