Subiectul 3 Pași pentru a scrie o notă conceptuală

1.CREAREA TITLULUI: scurt, ușor de înțeles, informativ și discret

1.ÎNREGISTRAREA ISTORICULUI: ceea ce sa făcut deja cu privire la subiectul propunerii de către organismul solicitant (în cazul în care o colaborare de succes sau un alt proiect continuă).

1.CONSTITUȚIA OBIECTIVELOR TANGIBILE: obiectivele individuale ale propunerii trebuie să fie legate de strategia și politica generală a organizației.

1.REZULTATELE AȘTEPTATE: trebuie să fie direct legate de obiective (sunt de obicei obiecte tangibile, cum ar fi publicarea de materiale informative sau evenimente).

  1. ACTIVITĂȚILE ȘI DURATA
  • rezumat al activităților planificate pentru atingerea obiectivelor
  • înregistrarea unui orar specific pentru implementarea proiectului
  1. BENEFICIARII ȘI BENEFICIILE:

Analiza beneficiilor reciproce așteptate (cantitative și calitative), referinţă la timp (când și unde vor fi împărtășite/ atribuite), măsurarea influenței și impactului planului de finanțare, gânduri/ sugestii despre cum și de către cine vor fi evaluate beneficiile așteptate.

  1. DIVIZIUNEA RESPONSABILITĂȚILOR:
  • managementul proiectului
  • roluri și responsabilități, împărțirea sarcinilor (de ex. management financiar, monitorizare și evaluare)
  1. BUGET: vedeţi Capitolul 3
cubesproject