Subiectul 3 Planul de Management al Proiectelor

În urma stabilirii cartei proiectului, unul dintre documentele principale utilizate este planul de management al proiectelor sau aplicația de proiect. Acesta descrie în detaliu modul în care proiectul va fi executat, monitorizat și controlat.

Prin urmare, este fundamental în crearea mai multor planuri subsidiare tratarea diverselor detalii ale proiectului, precum Scopul Proiectului, Managementul Părţilor interesate, Managementul Echipei de proiect, Managementul Timpului, Managementul Costului, Comunicațiile Proiectului, Managementul Riscului și Planurile de management al achizițiilor. Aceste planuri sunt prezentate în restul acestui modul introductiv.

Source: www.pexels.com

cubesproject