Subiectul 3 Procesul aplicării ODD

Administrația culturală modelează dezvoltarea durabilă prin procesul perpetuu de verificare și solduri. Iată pașii obișnuiți ai practicii:

Evaluare. Sustenabilitatea etapelor strategice.

Definire. Măsurabilitatea obiectivelor și KPI-urilor.

Proiectare. Finețea procesului de integrare.

Recomandări. Reciprocitatea strategiei integrale.

cubesproject