Subiectul 3 Proiectarea Planului de marketing, Faza 2

MARKETING PLAN – După Analiza Situației și luând în considerare misiunea organizației și obiectivele strategice, sunt dezvoltate detaliile MP.

Primul pas este stabilirea Obiectivelor de Marketing, care ar trebui să completeze și să susțină în mod ideal celelalte obiective ale organizației, cum ar fi, de exemplu, să sprijine misiunea socială a organizației, să valorifice financiar din ofertele organizației sau să inoveze produsele culturale ale organizației. De aceea, planificarea afacerii în orice sector organizațional (de ex. marketing, producție, resurse umane, financiare etc.) necesită cooperarea șefilor diferitelor departamente implicate, pentru ca planurile să fie coerente, complementare și de susținere reciprocă și a planului strategic „umbrelă” al organizației.

Obiectivele trebuie să fie S.M.A.R.T., și anume Specific, Measurable (Măsurabil), Achievable (Abordabil), Relevant, and Time-bound (încadrat in timp).

Următorul pas în procesul de proiectare a unui MP este de a selecta Grupul/ grupurile țintă conform obiectivelor de Marketing stabilite anterior. În consecință, trebuie să se decidă Mixul specific de instrumente de Marketing pentru a atinge fiecare obiectiv stabilit. Așa cum sa menționat mai înainte, Mixul de marketing este flexibil și, în funcție de obiectivele stabilite și de grupurile țintă selectate, o organizație trebuie să definească utilizarea adecvată a tacticilor bazate pe cele 5 elemente: Produs, Loc, Preț, Promovare și Oameni.

Un instrument util pentru a ajuta la legarea obiectivelor organizaționale, a grupurilor țintă și a elementelor Mixului de Marketing este Ansoff Matrix combinat cu Modelul de participare al lui McCarthy & Jinett.

E inutil să spunem că alegerea tacticilor de marketing depinde de buget și alte resurse (de ex. oameni, infrastructură, tehnologii etc.) disponibile pentru realizarea obiectivelor de marketing. Prin urmare, bugetarea și alocarea resurselor este o parte indispensabilă a unui MP.

Deoarece obiectivele sunt limitate în timp, graficele de timp sunt, de asemenea, importante pentru a stabili termenele limită pentru finalizarea acțiunilor specifice planificate, precum și etapele de evaluare pentru a ajuta la controlul realizării eficiente a MP. Un instrument util de planificare a timpului este Gantt Chart

Întrebările de pus, atunci când creați un plan de marketing, includ:

  • Care este situația actuală a organizației dvs.?
  • Cine sunt piețele dvs. țintă?
  • Care sunt obiectivele și scopurile dvs.? Cum va fi evaluată realizarea lor?
  • Ce mix de marketing (tactici/ instrumente) veți folosi?
  • Cât va costa?
  • Cine va fi implicat și în ce calitate?
  • Care este intervalul de timp al acțiunilor dvs.?

Sursa: Anthony Shkraba, www.pexels.com

cubesproject