Subiectul 4 Definiți Obiective și Măsuri de Performanță

Obiectivele proiectului sunt scopurile care doriți să fie atinse de proiect. În managementul de proiect, este extrem de important ca obiectivele unui proiect să fie exprimate clar, deoarece acestea vor avea un impact direct asupra fiecărei decizii din ciclul de viață al proiectului. Obiectivele proiectului trebuie să fie măsurabile, accesibile și să conțină indicatori cheie de performanță care vor fi utilizați pentru a evalua succesul proiectului. Acești indicatori vor cuprinde deseori domenii, cum ar fi bugetul, calitatea și timpul până la finalizare.

Verificați cele 6 tipuri de obiective ale proiectului!

Verificați cum să scrieți obiective de proiect eficiente de fiecare dată!

cubesproject