Subiectul 4 Noi Obiective pentru Valori mai Bune

  • Oferiți transfer de cunoștințe, informare și îmbunătățire a calificărilor profesionale ale angajaților în sfera turismului, turismului cultural, sectoarelor culturale, turismului sportiv și agrementului în strânsă colaborare cu Sectorul Învățământului Superior din Bosnia și Herțegovina, Europa și nu numai;
  • Oferiți sprijin orientat spre eficiență instituțiilor culturale la nivel local și național prin proiectele Europene, Regionale și din Bosnia și Herțegovina care asigură o sinergie care duce la consolidarea și dezvoltarea acestora;
  • Sprijiniți metodele și procesele de îmbunătățire în conservarea patrimoniului cultural și natural din Bosnia și Herțegovina;
  • Contribuiți la ameliorarea imaginii generale a Bosniei și Herțegovinei utilizând toate resursele disponibile și componentele esențiale pentru dezvoltarea turismului cultural.

Sarajevo Meeting of Cultures archives

Sarajevo Meeting of Cultures archives

cubesproject