Subiectul 4 Selectarea Grupurilor Țintă

Următorul pas este de a selecta segmente viabile de piață – Grupuri țintă – care pot promova obiectivele organizației. Organizația va încerca să răspundă nevoilor și așteptărilor lor, pentru a-i influența și a-i determina să susțină obiectivele organizației. O organizație poate selecta mai multe grupuri țintă, în funcție de următoarele:

  • Strategia organizației și obiectivele stabilite
  • Caracteristicile, mărimea, puterea financiară a grupurilor țintă, dar și atractivitatea în raport cu obiectivele organizației
  • Personalul și resursele disponibile ale organizației
  • Punctele tari și avantajele competitive ale organizației în raport cu a) nevoile grupurilor țintă, b) concurența

E de înțeles că fiecare grup țintă necesită o strategie de marketing diferită – o abordare „unică pentru toți” nu se aplică deoarece nu puteți vinde toate lucrurile tuturor oamenilor.

Sursa: icon0.com www.pexels.com

cubesproject