Subiectul 5 Anticipați Riscurile, Costurile și Termenele limită

Importanța atribuită costurilor, termenelor limită și gestionării riscurilor poate varia foarte mult în funcție de natura proiectului și de contextul în care urmează să se desfășoare. Previziunea costurilor, termenelor și riscurilor se efectuează în principal la începutul proiectului. Cu toate acestea, activitățile de prognozare continuă să aibă loc pe tot parcursul execuției proiectului, cu scopul de a face ajustări la traiectorie atunci când este necesar.

Evaluarea costurilor

Un proiect și un buget sunt corelate. Astfel, este important să se stabilească un buget provizoriu stabilit prin însumarea tuturor veniturilor (precum rentabilitatea investiției proiectului sau subvențiile publice) și costurilor suportate pentru realizarea proiectului, atât costurile materiale, cât și cele umane. Vedeți câteva exemple:

  • Costul orar al resurselor umane
  • Furnizori externi
  • Crearea și găzduirea unui site web
  • Cheltuieli de călătorie și misiune etc.

Există două cauze principale ale depășirilor bugetare: gestionarea deficitară a costurilor sau o estimare inițială care nu a putut fi păstrată. Prin urmare, este esențial să actualizați în mod constant bugetul actual pe toată durata proiectului pentru a-l compara cu bugetul provizoriu, pentru a avea o vizibilitate clară a stării financiare a bugetului.

Identificarea riscurilor

În managementul de proiect există anumite riscuri, așa că, pentru a face față riscurilor aferente, puteți aplica următoarele sfaturi:

Enumerați toate riscurile care pot pune în pericol progresul proiectului. Un instrument important în această etapă este      

(Puncte tari, uncte slabe, Oportunități, Amenințări)

  • Setați o dată scadentă avansată pentru sarcini sau repere critice
  • Prevedeți o marjă în programul proiectului pentru gestionarea riscurilor și rezolvarea problemelor pentru a diminua întârzierile potențiale

Plan de urgenţă

Un plan de urgență este definiția pașilor de acțiune în cazul în care apare un eveniment de risc identificat. În cadrul managementului de proiect, un plan de urgență este o componentă de bază a planului de management al riscului proiectului. Un plan de urgență este în mod esențial un „Plan B”. Este un plan de rezervă existent atunci când lucrurile merg diferit decât se aștepta.

Consultați strategiile de răspuns la situații de urgență!

cubesproject