Subiectul 6 Managementul riscului proiectelor

Institutul de Management al Proiectelor definește riscul după cum urmează: „Un eveniment sau condiție incertă care are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor unui proiect.”

Pe măsură ce organizațiile sau echipele de proiect funcționează într-un mediu fluctuant și în continuă schimbare, factorul de risc este întotdeauna prezent și trebuie evaluat, monitorizat și controlat. Riscul poate afecta oamenii, procesele, tehnologia și resursele, având impact pozitiv sau negativ asupra finalizării proiectului. Prin urmare, managerii de proiect trebuie să utilizeze diverse tehnici de gestionare a riscurilor și procese pentru a minimiza riscurile și problemele potențiale care pot deraia bugetul planificat, calendarul, calitatea și cantitatea livrabilelor proiectului.

În ciuda necesității ca managementul riscurilor să fie o parte integrantă a întregului ciclu de viață al proiectului, uneori, gestionarea riscurilor nu este implementată corect deoarece este considerată o cheltuială cu randament redus. Acest lucru expune proiectul la întârzieri, gestionarea deficitară a costurilor și alte efecte negative, care pot dăuna reputației organizației. Prin urmare, managementul riscurilor trebuie să fie încorporată în planificarea proiectelor de la început.

În mod ideal, Managementul riscului proiectelor este exercitat conform unui Plan de Management a riscurilor (pasul 1 al graficului de mai jos), care constituie conduita managementului riscurilor proiectelor. Planul se dezvoltă pe trei axe principale: Identificarea și Evaluarea Riscului; crearea unui Plan de Răspuns la Risc, și Monitorizarea și Controlul riscurilor.

Evaluarea riscurilor (pașii 2-4 din graficul de mai jos) oferă o idee clară asupra tipurilor, probabilității și impactului riscurilor potențiale care ar putea afecta proiectul, folosind mai multe tehnici de evaluare a riscurilor. De fapt, identifică următoarele:

  • Eveniment de risc: ce s-ar putea întâmpla pentru a afecta proiectul?
  • Perioada de timp a riscului: când s-ar putea întâmpla evenimentul de risc?
  • Probabilitate: cât de probabil este să se întâmple acest eveniment de risc?
  • Impact: care ar putea fi impactul evenimentului de risc asupra proiectului?
  • Factori: care sunt factorii care pot declanșa sau avertiza evenimentul de risc?

Pe baza analizei de Evaluare a Riscurilor probabilitatea, precum și impactul evenimentelor de risc asupra proiectului, pot fi evaluate ca fiind ridicate, medii sau scăzute. Conform acestui rating, un manager de proiect poate Planifica Răspunsuri la Riscuri (pasul 5 al graficului de mai sus), care permite luarea deciziilor și planificarea ulterioară a cursului acțiunii pentru a aborda amenințările cu impact ridicat asupra probabilității și impactului asupra proiectului și să valorifice oportunitățile care apar. Cu alte cuvinte, aici se decide în primul rând cât de mult își poate permite proiectul (“toleranța la risc a proiectului”) și în al doilea rând care evenimente de risc merită atenția și resursele echipei de proiect.

Procesul de planificare a managementului riscurilor

Grafic făcut de Maria Kouri

Matricea de Risc este un instrument util pentru a ajuta la stabilirea riscurilor care trebuiesc planificate. Apoi, sunt determinate rolurile și responsabilitățile pentru monitorizarea declanșatorilor de risc iar răspunsurile eficiente la evenimentele de risc sunt planificate și comunicate echipei de proiect.

Ultimul pas al acestui proces este Monitorizarea și Controlul Riscurilor (pasul 6 pe graficul de mai sus). Aici are loc evaluarea Planului de răspuns la Riscuri, luând în considerare, de exemplu, care factori de avertizare și declanșatori au avut succes, cât de bine a reacționat echipa și a urmat planul de acțiune, ce efecte negative au fost evitate (sau nu), ce s-ar fi putut face diferit/ mai bine, etc. Mai mult, monitorizarea implică, printre altele, urmărirea continuă a riscurilor stabilite și identificarea riscurilor noi.

cubesproject